Nagovor

nagovor

Marja Milič

Odgovorna urednica

Prva in vodilna slovenska revija za upravljanje osebnega premoženja Moje finance poleg mesečnega izdajanja vsebine že nekaj let vodi vseslovenski projekt finančnega opismenjevanja mladih Mladi in denar. V ta projekt je vključenih 230 učiteljev iz 150 osnovnih in srednjih šol, po tem programu pa se finančno opismenjuje več kot 1.000 mladih iz celotne Slovenije. Nekatere šole (po naših ocenah je teh ta hip 10) pa so finančno opismenjevanje vključile v redni del pouka. Leta 2018 bo skozi izobraževanje šla že peta generacija učiteljev.

Ker pa je vse več zanimanja za tovrstno izobraževanja tudi med starši. Smo leto projekt odprli tudi zanje. Želimo jim namreč pomagati pri finančni vzgoji otrok. Osamosvajanje otrok je povezano tudi s financami. In če dovolj zgodaj usvojijo znanje o upravljanju denarja, bo njihovo pot v samostojnost bistveno lažja.

Cilj izobraževanj je, da posameznike naučimo samostojnega in učinkovitega upravljanja s svojim denarjem in drugim premoženjem, saj je tovrstno znanje pri nas zelo pomanjkljivo. Posledice se kažejo v nezadovoljstvu, družinskih prepirih ali celo osebnih stečajih, ki jih je iz leta v leto več. Priložnost torej, da se rešite denarnih težav in s preobratom v svoji denarnici, zaživite bolj svobodno!

NAJBOLJŠA NALOŽBA JE RAVNO NALOŽBA V ZNANJE! PRIDRUŽITE SE NAM!